📆محدودیت زمان انتشار📆

🔔 این ویدئوی آموزشی زمان بندی شده.

⚠️ لطفا تا روز و زمان دسترسی به این ویدئو شکیبا باشین.

⚠️ برای کسب اطلاع بیشتر با معاون مربوطه یا ادمین سایت در ارتباط باشین.

🚦در صورت عدم اشتراک در وب سایت مجتمع آموزشی باقرالعلوم (ع) « لطفا ثبت نام کنید » 🔻

ثبت نام در مدرسه مجازی ( آنلاین )

💡 با هدف آموزشی جامع، مفید، با اشتراک در پلن VIP به مدت یک سال دسترسی به تمامی ویدئوهای آموزشی پایه تحصیلی خود را با امکان پرسش و پاسخ در صفحه ویدئوهای آموزشی از استاتید مربوطه خواهید داشت.
✅ پیشنهاد ویژه برای تمامی دانش آموزان

5,000,000 تومان 🔻

💳 اطلاعات حساب جهت واریز هزینه اشتراک:
بانک شــهر: 1451-5924-0610-5047
بانک آینــده: 4665-5354-1410-6362
شماره شبا: IR۲۰۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
شماره حساب: ۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
به نام: فاطمه نظری