مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

0

دسته‌بندی: 2️⃣دوم

ریاضی دوم ابتدایی، فصل8:انتخاب نمودار(صفحه 139 تا 144)، قسمت اول، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

ریاضی دوم ابتدایی، فصل8:انتخاب نمودار(صفحه 139 تا 144)، قسمت دوم، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

علوم دوم ابتدایی، فصل 14 ( از گذشته تا آینده )، نان، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

ریاضی دوم ابتدایی، فصل 8 :نمودار تصویری ،قسمت دوم، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

فارسی دوم ابتدایی، شعر درختکاری، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

هدیه های آسمانی دوم ابتدایی، درس 20 ( در کنار سفره )، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

علوم دوم ابتدایی،فصل14: داستان نان ، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

فارسی دوم ابتدایی، درس 17 ( مثل دانشمندان)، واژه سازی، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

ریاضی دوم ابتدایی، فصل 8 : نمودار تصویری ، صفحه 136 تا138، قسمت اول،سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

فارسی دوم ابتدایی، درس 17 ( مثل دانشمندان )، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

مرا بخاطر بسپار

سیستم ورود به مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)

سبد خرید شما

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

مجتمع آموزشی فرهنگی باقرالعلوم (ع)

ثبت نام و خرید اشتراک آموزش مجازی

☼ با هدف آموزشی جامع، مفید، با اشتراک در پلن VIP به مدت یک سال دسترسی به تمامی ویدئوهای آموزشی پایه تحصیلی خود را با امکان پرسش و پاسخ در صفحه ویدئوهای آموزشی از استاتید مربوطه خواهید داشت.
← پیشنهاد ویژه برای دانش آموزان سراسر کشور، اشتراک یکساله فقط 5 میلیون تومان!

💳 اطلاعات حساب جهت واریز هزینه اشتراک:
بانک شــهر: 1451-5924-0610-5047
بانک آینــده: 4665-5354-1410-6362
شماره شبا: IR۲۰۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
شماره حساب: ۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
به نام: فاطمه نظری