مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

0

دسته‌بندی: 3️⃣سوم

فارسی پایه سوم ابتدایی، حکایت افتادن از آسمان، سرکار خانم بهرامیان

خانم بهرامیان
تعداد نظرات:0

در دسترس

هدیه آسمانی سوم ابتدایی،درس 20 ( باغ همیشه بهار )، سرکار خانم بهرامیان

سرکار خانم بهرامیان
تعداد نظرات:3

زمان بندی!

ریاضی پایه سوم ابتدایی، فصل 8(ضرب عددها)، درس چهارم: تمرین تقسیم با باقی مانده، صفحه147، سرکار خانم بهرامیان

خانم بهرامیان
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی پایه سوم ابتدایی، فصل 8(ضرب عددها)، درس چهارم: تقسیم با باقی مانده، صفحه145و146، سرکار خانم بهرامیان

خانم بهرامیان
تعداد نظرات:0

در دسترس

علوم سوم ابتدایی، فصل 14 ( از گذشته تا آینده )، سرکار خانم بهرامیان

سرکار خانم بهرامیان
تعداد نظرات:5

زمان بندی!

هدیه های آسمان سوم ابتدایی، درس 19 ( گندم از گندم بروید )، سرکار خانم بهرامیان

سرکار خانم بهرامیان
تعداد نظرات:1

زمان بندی!

فارسی پایه سوم ابتدایی، درس17(چشم ای آسمان)، سرکار خانم بهرامیان

خانم بهرامیان
تعداد نظرات:0

در دسترس

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی،درس 23 ( ایمنی در کوچه و خیابان )، سرکار خانم بهرامیان

سرکار خانم بهرامیان
تعداد نظرات:8

زمان بندی!

ریاضی پایه سوم ابتدایی، فصل8(ضرب عددها)، داستان تقسیم چکشی، سرکار خانم بهرامیان

خانم بهرامیان
تعداد نظرات:0

در دسترس

هدیه آسمانی سوم ابتدایی،درس 18 ( آینه سخنگو )، سرکار خانم بهرامیان

سرکار خانم بهرامیان
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

مرا بخاطر بسپار

سیستم ورود به مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)

سبد خرید شما

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

مجتمع آموزشی فرهنگی باقرالعلوم (ع)

ثبت نام و خرید اشتراک آموزش مجازی

☼ با هدف آموزشی جامع، مفید، با اشتراک در پلن VIP به مدت یک سال دسترسی به تمامی ویدئوهای آموزشی پایه تحصیلی خود را با امکان پرسش و پاسخ در صفحه ویدئوهای آموزشی از استاتید مربوطه خواهید داشت.
← پیشنهاد ویژه برای دانش آموزان سراسر کشور، اشتراک یکساله فقط 5 میلیون تومان!

💳 اطلاعات حساب جهت واریز هزینه اشتراک:
بانک شــهر: 1451-5924-0610-5047
بانک آینــده: 4665-5354-1410-6362
شماره شبا: IR۲۰۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
شماره حساب: ۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
به نام: فاطمه نظری