مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🌙🕌 حلول ماه مبارک رمضان مبارک 🌺

🌙🕌 حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادت‌های عاشقانه… نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه… 🌺 مبارک 🌺
💠 بازار بزرگ ونوس کیش 💠
التماس دعا🙏

🔔 بر روی دکمه ارسال تایید حضور کلیک کنید👇

⛔ لطفاً فقط یک مرتبه بر روی دکمه ارسال کلیک کنید.

تیک i,m not a robot رو بزنید.

پس از تایید ارسال روی [❌] در بالای صفحه کلیک کنید.

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.