مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🟨 آرشیو آموزش مجازی پیش دبستان

پیش دبستانی، واحد آموزشی وسایل نقلیه

283 👁️
QR Code https://bavs.ir/m_pish/1681032104-2/

پیش دبستانی، واحد آموزشی وسایل نقلیه

97 👁️
QR Code https://bavs.ir/m_pish/1681032104/

پایه پیش دبستان، چرخه آب

24 👁️
QR Code https://bavs.ir/m_pish/1681031922/

پیش دبستان،واحد آموزشی گیاهان

19 👁️
QR Code https://bavs.ir/m_pish/1680693615/

پیش دبستان،واحد آموزشی گیاهان

12 👁️
QR Code https://bavs.ir/m_pish/1680693589/

پایه پیش دبستان،واحد آموزشی عیدنوروز

21 👁️
QR Code https://bavs.ir/m_pish/1681031826-2/

کلاس » آیات 1, آیات 2, آیات 3

⏱در حال بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.