🟩 آرشیو آموزش مجازی ابتدایی

فارسی پایه ششم ابتدایی، درس 6(ای وطن)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669720433-3/
2 👁️

فارسی پایه ششم ابتدایی، درس 6(ای وطن)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669720433-2/
0 👁️

فارسی پایه پنجم ابتدایی، درس6(سرود ملی)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669720094-2/
2 👁️

مطالعات چهارم، درس9

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669719520-2/
12 👁️

ریاضی سوم، فصل3: کاربرد کسر در اندازه گیری،قسمت1

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669719354-2/
0 👁️

هدیه های آسمان پایه سوم ابتدایی، درس7(بوی بهشت)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669718458-2/
0 👁️
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...