مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

گاه‌نما ( تونل زمان ) گالری و رویدادها

1401
1400
1398
1396
1395
1394
1393
1387
1386
1385
اردوی شيراز پایه دهم
سال: 1402
جلسه توجیهی اردوی شیراز پایه دهم
سال: 1402
اردوی یک روز در مدرسه پایه نهم
سال: 1402
کارگاه به مناسبت تولد امام علی (ع)
سال: 1401
مقطع: دبستان
اردوی سینما پایه2
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه ششم
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه پنجم
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه چهارم
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه سوم
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه دوم _ برهان2
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه دوم _ برهان 1
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه اول _ ایمان 4
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه اول _ ایمان 3
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه اول _ ایمان 2
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه اول _ ایمان 1
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پیش دبستان 3
سال: 1401
فعایت های منتخب _ پیش دبستان 2
سال: 1401
فعایت های منتخب _ پیش دبستان 1
سال: 1401
جشن یادگیری پایه ششم ابتدایی
سال: 1401
مقطع: دبستان
جشن یادگیری پایه پنجم ابتدایی
سال: 1401
مقطع: دبستان
جشن یادگیری پایه چهارم ابتدایی
سال: 1401
مقطع: دبستان
جشن یادگیری پایه سوم ابتدایی
سال: 1401
مقطع: دبستان
جشن یادیگیری پایه دوم ابتدایی
سال: 1401
مقطع: دبستان
جشن یادگیری پایه پیش دبستان
سال: 1401
جشن الفبا
سال: 1401
مقطع: دبستان
نمایشگاه دستاورد های ترم اول
سال: 1401
مقطع: دبستان
جشن پایانی ترم اول ابتدایی
سال: 1401
جشن ورودی پیش و اول ابتدایی
سال: 1401
مسابقات بنیه علمی
سال: 1401
مقطع: دبستان
مسابقات ورزشی
سال: 1401
مقطع: دبستان
معاینات چشم پزشکی
سال: 1401
صبحانه سالم
سال: 1401
مسابقات بهداشت
سال: 1401
مقطع: دبستان
معاینات پدیکلوزیس
سال: 1401
معاینات دندان پزشکی
سال: 1401
جلسات آموزشی بهداشت
سال: 1401
سفیر سلامت
سال: 1401
مقطع: دبستان
مانور زلزله
سال: 1401
مقطع: دبستان
کودکان حسینی
سال: 1401
شورای دانش آموزی
سال: 1401
مقطع: دبستان
مراسم قرائت قرآن
سال: 1401
مسابقه کتابخوانی
سال: 1401
مقطع: دبستان
هفته نیروی انتظامی
سال: 1401
اردوی شبی در مدرسه پایه ۷ بمناسبت نیمه شعبان
سال: 1401
آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم تشریح قلب
سال: 1401
نماز جمعه
سال: 1386
آسیب شناسی چهارشنبه سوری
سال: 1386
انتخابات شهرداری
سال: 1386

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.