مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

📞 اطلاعات تماس

آدرس: تهران، جنت آباد جنوبی، انتهای 35 متری لاله غربی (شهید کبیرزاده) ، 16 متری دوم، کوچه 12 متری غربی اول، مجتمع آموزشی باقرالعلوم (ع)

تلفن: 44428000-021

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.