⚠️ برای دسترسی و مشاهده این صفحه باید وارد شود!

💠 قابل توجه! دانش پژوهان و اساتید محترم:
📝 برای مشاهده محتواهای آموزشی باید ثبت نام کنید.
🚫 فقط مجاز به مشاهده محتواهای آموزشی پایه تحصیلی خود هستید.
🔔 پس از ثبت نام و تایید کارگروه مجتمع، امکان دسترسی به ویدئوها و خدمات آموزشی میسر می باشد.

⚠️ برای دسترسی و مشاهده این صفحه باید وارد شود!

💠 قابل توجه! دانش پژوهان و اساتید محترم:
📝 برای مشاهده محتواهای آموزشی باید ثبت نام کنید.
🚫 فقط مجاز به مشاهده محتواهای آموزشی پایه تحصیلی خود هستید.
🔔 پس از ثبت نام و تایید کارگروه مجتمع، امکان دسترسی به ویدئوها و خدمات آموزشی میسر می باشد.

🚦در صورت عدم اشتراک در وب سایت مجتمع آموزشی باقرالعلوم (ع) « لطفا ثبت نام کنید » 🔻

🚦در صورت عدم اشتراک در وب سایت مجتمع آموزشی باقرالعلوم (ع)
« لطفا ثبت نام کنید » 🔻

فقط ویژه دانش آموزان

مجتمع آموزشی باقرالعلوم(ع)
😍 رایگان 🤩
 • آموزش + مدرک تحصیلی
 • پرسش و پاسخ
 • مشاوره
رایگان

دسترسی ماهانه

به کل محتوای آموزشی و آزمون ها
تومان ****** ماهانه
 • آموزش تکمیلی
 • پرسش و پاسخ
 • نمونه سوالات
اقتصادی

دسترسی 6 ماهه

به کل محتوای آموزشی و آزمون ها
تومان ****** 6 ماهه
 • آموزش تکمیلی
 • پرسش و پاسخ
 • نمونه سوالات
محبوب

دسترسی یک ساله

به کل محتوای آموزشی و آزمون ها
تومان ****** یک سال
 • آموزش تکمیلی
 • پرسش و پاسخ
 • نمونه سوالات
حرفه ای