مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

📷 دسته بندی مقاطع گالری: دوره اول متوسطه

سال: 1393
اردوی مشهد
سال: 1401
انجمن اولیا-آموزش خانواده جلسه اول
سال: 1401
یادبود گروهی
سال: 1400
جشن کارنامه نیم سال اول
سال: 1400
جشن سرداران کربلا(ولادت امام حسین(ع)، امام سجاد(ع)، حضرت ابوالفضل(ع)
سال: 1398
اردوی مشهد

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.