🟩 آرشیو آموزش مجازی پنجم ابتدایی

فارسی پایه ششم ابتدایی، درس 6(ای وطن)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669720433-3/
2 👁️

فارسی پایه ششم ابتدایی، درس 6(ای وطن)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669720433-2/
0 👁️

فارسی پایه پنجم ابتدایی، درس6(سرود ملی)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669720094-2/
2 👁️

هدیه های آسمانی پایه پنجم، درس7(رنگین کمان جمعه)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669628575-2/
5 👁️

مطالعات پنجم، درس9(راه ها و حمل و نقل2)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669627950-2/
6 👁️

علوم پایه پنجم، درس6: جلسه2(گوش و شنوایی)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669463574-4/
2 👁️
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...