🌸 معرفی دوره دوم متوسطه 🌸

💠 شروع سال تحصیلی 1401-1402

💠 آموزش خانواده، جلسه2، اصل تفاوت های فردی

💠 اردوی مشهد دبیرستان 1401-1402

💠 امکانات مجتمع آموزشی فرهنگی باقرالعلوم (ع)

💠 رتبه های فرهنگی هنری 1400-1401

💠 شناخت مقاطع تحصیلی و مشاوره ورود به دوره دوم

💠 درخشش دوازدهمی ها در 1400

💠 آموزش خانواده

💠 گزارش تصویری فعالیت های دوره دوم متوسطه سال 97 تا 99

💠 فعالیت مجتمع در طول دوره کرونا

💠 اردوی شیراز 98 دبیرستان

💠 رتبه های فرهنگی سال1399-1400

💠 مرور خاطرات موکب اربعین

💠 هدایت تحصیلی و انتخاب رشته