مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🌸 معرفی مقطع ابتدایی 🌸

بزرگترین، مجهزترین و بهترین مدرسه هوشمند درجه یک غرب تهران

💠 جشن شکوفه ها و غنچه ها

💠چکیده فعالیت های پایه پیش تا دوم

💠 چکیده فعالیت های پایه سوم و چهارم

💠چکیده فعالیت های پایه پنجم

💠چکیده فعالیت های پایه ششم

💠ولادت امام حسین(ع)- درس هنر

💠 امکانات مجتمع آموزشی فرهنگی باقرالعلوم (ع)

💠 رتبه های فرهنگی هنری 1400-1401

💠 جشن پدر پسری پایه پیش دبستان و پایه اول

💠 جشن فارغ التحصیلی پایه ششم

💠 مدرسه ای برای فردا

💠 کلیپ سایت 1400 ابتدایی

💠 ورزش

💠 کلیپ ابتدایی زنگ تفریح

💠 دکتر عزیزی آموزش خانواده

💠 فعالیت مجتمع در طول دوره کرونا

💠 مروری بر آنچه گذشت

💠 جشن آب پایه اول ابتدایی

💠 افتخار آفرینان فرهنگی

💠 جشن قرآنی

💠 جشن کارنامه نیم سال اول ابتدایی1400

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.