مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🌸 معرفی دوره اول متوسطه 🌸

💠 گزیده ای از فعالیت های فرهنگی (1) 1401-1402

💠 گزیده ای از فعالیت های تابستانه 1401-1402

💠 گزیده ای از فعالیت های آموزشی 1401-1402

💠 گزیده ای از فعالیت های فرهنگی (2) 1401-1402

💠 جشن تکامل و عبودیت 1401-1402

💠 اعتکاف1401-1402

💠 شروع سال تحصیلی

💠 اردوی موزه سینما 1401-1402

💠 جشن پایان سال تحصیلی (جشن تلاش2)

💠 رتبه های فرهنگی هنری 1400-1401

💠 امکانات مجتمع آموزشی فرهنگی باقرالعلوم (ع)

💠 سخنرانی مدیر متوسطه اول: دکتر صمیمی

💠 سخنرانی امام جماعت و مسئول فرهنگی مجتمع

💠 معرفی پایه هفتم

💠 معرفی دبیران

💠 رتبه های فرهنگی سال گذشته

💠 اردوی مشهد و جشن تکلیف

💠 اردوی یزد

💠 فعالیت مجتمع در طول دوره کرونا

💠 کلیپ مدرسه ای برای فردا

💠 آموزش خانواده

💠 نمونه فعالیت های دانش آموزی پایه هفتمآتیلا حاجی حتم لو

💠 نمونه فعالیت های دانش آموزی پایه هفتم نماهنگ امام زمان امیر محمد تقوی

💠 نمونه فعالیت های دانش آموزی پایه هفتم شنتیا رضاخانی

💠 نمونه آموزش آفلاین دبیران علوم استاد خاکساری

💠 نمونه آموزش آفلاین دبیران عربی استاد مبارکی

💠 نمونه آموزش آفلاین دبیران زبان استاد رمضانی

💠 نمونه آموزش آفلاین دبیران ریاضی استاد مصدری

💠 نمونه آموزش آفلاین دبیران مطالعات اجتماعی استاد حسینی

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.