مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۶:۵۰ قبل از ظهر

دسته‌بندی: 4️⃣چهارم

ریاضی پایه چهارم ابتدایی، فصل7: آمار و احتمال، قسمت دوم، سرکار خانم حیدری

خانم آرزو حیدری
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی پایه چهارم ابتدایی، فصل7: آمار و احتمال، قسمت اول، سرکار خانم حیدری

خانم آرزو حیدری
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی پایه چهارم ابتدایی،فصل ششم: مساحت قسمت های رنگی و بررسی سوالات کتاب کار، سرکار خانم حیدری

خانم آرزو حیدری
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی پایه چهارم ابتدایی، فصل ششم، محیط و مساحت و بررسی سوالات کتاب درسی، سرکار خانم حیدری

خانم آرزو حیدری
تعداد نظرات:3

در دسترس

علوم چهارم ابتدایی، درس 13 ( زیستگاه )، سرکار خانم کاوند

سرکار خانم کاوند پایه چهارم پنجم ششم علوم
تعداد نظرات:3

در دسترس

هدیه های آسمان چهارم ابتدایی، درس 19 ( خدا جون از تو ممنونم )، سرکار خانم صفری پور

خانم صفری پور
تعداد نظرات:5

در دسترس

ریاضی پایه چهارم ابتدایی، فصل ششم: مساحت مثلث و متوازی الاضلاع، سرکار خانم حیدری

خانم آرزو حیدری
تعداد نظرات:1

در دسترس

فارسی چهارم ابتدایی، درس 17 ( مدرسه ی هوشمند )، سرکار خانم صفری پور

خانم صفری پور
تعداد نظرات:6

در دسترس

مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی، درس 22 ( روزهای مهم )، سرکار خانم صفری پور

خانم صفری پور
تعداد نظرات:4

در دسترس

هنر پایه چهارم ابتدایی، کاردستی با مقوای کارتن، سرکار خانم حسنی

خانم حسنی
تعداد نظرات:0

در دسترس

سیستم ورود به مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)