0

دسته‌بندی: 4️⃣چهارم

فهرست
خانم حسنی هنر چهارم

هنر پایه چهارم ابتدایی، جلسه دوم: آموزش کلاژ کوسه، سرکار خانم حسنی

تاریخ:
تعداد نظرات:0

وضعیت محتوا🔻

✅ در دسترس

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
m4d4

مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی، درس چهارم(نقشه ی محله ی ما)، سرکار خانم صفری پور

تاریخ:
تعداد نظرات:3

وضعیت محتوا🔻

✅ در دسترس

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
o4

علوم پایه چهارم ابتدایی، درس دوم:جلسه چهارم(جداسازی مخلوط)، سرکار خانم کاوند

تاریخ:
تعداد نظرات:1

وضعیت محتوا🔻

✅ در دسترس

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
حیدری

ریاضی چهارم ابتدایی، فصل1: ماشین ورودی -خروجی، سرکار خانم حیدری

تاریخ:
تعداد نظرات:1

وضعیت محتوا🔻

✅ در دسترس

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
علوم چهارم

علوم پایه چهارم ابتدایی، درس دوم(مخلوط ها در زندگی): جلسه سوم، سرکار خانم کاوند

تاریخ:
تعداد نظرات:1

وضعیت محتوا🔻

✅ در دسترس

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
خانم کاوند2

علوم پایه چهارم ابتدایی، درس2:مخلوط ها در زندگی(قسمت دوم)، سرکار خانم کاوند

تاریخ:
تعداد نظرات:1

وضعیت محتوا🔻

✅ در دسترس

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
فارسی چهارم

فارسی پایه چهارم ابتدایی، درس دوم، سرکار خانم صفری پور

تاریخ:
تعداد نظرات:2

وضعیت محتوا🔻

✅ در دسترس

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
ریاضی الگو

ریاضی پایه چهارم ابتدایی، فصل اول: الگو ها(قسمت سوم)، سرکار خانم حیدری

تاریخ:
تعداد نظرات:1

وضعیت محتوا🔻

✅ در دسترس

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
خانم کاوند

علوم پایه چهارم ابتدایی، درس دوم:مخلوط ها در زندگی(قسمت اول)، سرکار خانم کاوند

تاریخ:
تعداد نظرات:1

وضعیت محتوا🔻

✅ در دسترس

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
خانم صفری پور1

مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی، درس سوم(خرید و فروش در محله)، سرکار خانم صفری پور

تاریخ:
تعداد نظرات:0

وضعیت محتوا🔻

✅ در دسترس

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
مرا بخاطر بسپار

سیستم ورود به مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)

سبد خرید شما

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

📝 ثبت نام و خرید اشتراک آموزش مجازی

💡 با هدف آموزشی جامع، مفید، با اشتراک در پلن VIP به مدت یک سال دسترسی به تمامی ویدئوهای آموزشی پایه تحصیلی خود را با امکان پرسش و پاسخ در صفحه ویدئوهای آموزشی از استاتید مربوطه خواهید داشت.
✅ پیشنهاد ویژه برای دانش آموزان سراسر کشور، اشتراک یکساله فقط 5 میلیون تومان!

💳 اطلاعات حساب جهت واریز هزینه اشتراک:
بانک شــهر: 1451-5924-0610-5047
بانک آینــده: 4665-5354-1410-6362
شماره شبا: IR۲۰۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
شماره حساب: ۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
به نام: فاطمه نظری