مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

0

دسته‌بندی: 2️⃣دوم

فارسی دوم ابتدایی،درس 10(هنرمند)، قسمت اول، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

علوم دوم ابتدایی، فصل 8:بسازیم و لذت ببریم،صفحات 62 و 63(قسمت اول)، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی دوم ابتدایی،فصل5:حدس و آزمایش صفحه 80تا81(قسمت دوم)، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

هدیه های آسمانی دوم ابتدایی، درس 12 (پدر مهربان)، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی دوم ابتدایی،فصل5:حدس و آزمایش صفحه 80تا81(قسمت اول)، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی دوم ابتدایی، فصل 5 : اندازه گیری دقیق ( صفحه 77 _ 79 )قسمت دوم، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی دوم ابتدایی، فصل 5 : اندازه گیری دقیق (قسمت اول) صفحه 77 _79، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی دوم ابتدایی،فصل 5: اندازه گیری طول ( صفحه 73 _ 76) قسمت دوم، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی دوم ابتدایی،فصل پنجم: اندازه گیری طول ( صفحه 73 _76)، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی پایه دوم ابتدایی، فصل4:مروری بر فصل4 صفحه70تا72(قسمت دوم)، سرکار خانم بهمن پور

سرکار خانم بهمن پور
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

مرا بخاطر بسپار

سیستم ورود به مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)

سبد خرید شما

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

مجتمع آموزشی فرهنگی باقرالعلوم (ع)

ثبت نام و خرید اشتراک آموزش مجازی

☼ با هدف آموزشی جامع، مفید، با اشتراک در پلن VIP به مدت یک سال دسترسی به تمامی ویدئوهای آموزشی پایه تحصیلی خود را با امکان پرسش و پاسخ در صفحه ویدئوهای آموزشی از استاتید مربوطه خواهید داشت.
← پیشنهاد ویژه برای دانش آموزان سراسر کشور، اشتراک یکساله فقط 5 میلیون تومان!

💳 اطلاعات حساب جهت واریز هزینه اشتراک:
بانک شــهر: 1451-5924-0610-5047
بانک آینــده: 4665-5354-1410-6362
شماره شبا: IR۲۰۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
شماره حساب: ۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
به نام: فاطمه نظری