مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: 4️⃣چهارم

ریاضی پایه چهارم ابتدایی، فصل اول(الگوها:قسمت اول)، سرکار خانم حیدری

تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی چهارم ابتدایی، فصل اول(الگوها):قسمت دوم، سرکار خانم حیدری

تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی پایه چهارم ابتدایی، فصل7: آمار و احتمال، قسمت دوم، سرکار خانم حیدری

تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی پایه چهارم ابتدایی، فصل7: آمار و احتمال، قسمت اول، سرکار خانم حیدری

تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی پایه چهارم ابتدایی،فصل ششم: مساحت قسمت های رنگی و بررسی سوالات کتاب کار، سرکار خانم حیدری

تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی پایه چهارم ابتدایی، فصل ششم، محیط و مساحت و بررسی سوالات کتاب درسی، سرکار خانم حیدری

تعداد نظرات:0

در دسترس

علوم چهارم ابتدایی، درس 13 ( زیستگاه )، سرکار خانم کاوند

تعداد نظرات:0

در دسترس

هدیه های آسمان چهارم ابتدایی، درس 19 ( خدا جون از تو ممنونم )، سرکار خانم صفری پور

خانم صفری پور
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی پایه چهارم ابتدایی، فصل ششم: مساحت مثلث و متوازی الاضلاع، سرکار خانم حیدری

تعداد نظرات:0

در دسترس

فارسی چهارم ابتدایی، درس 17 ( مدرسه ی هوشمند )، سرکار خانم صفری پور

خانم صفری پور
تعداد نظرات:0

در دسترس

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.