مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

0

دسته‌بندی: 6️⃣ششم

قرآن پایه ششم ابتدایی، رطب خورده منع رطب کی کند، سرکار خانم سوسنی

سرکار خانم سوسنی
تعداد نظرات:0

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس24(خرمشهر در دامان میهن)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس23(آزادی خرمشهر)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

فارسی ششم ابتدایی، درس 17 (ستاره ی روشن )، سرکار خانم بنی اسدی

خانم بنی اسدی ریاضی ششم (1)
تعداد نظرات:1

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس22(مبارزه مردم ایران با استعمار)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

ریاضی ششم ابتدایی، فصل6: تقریب ، سرکار خانم بنی اسدی

خانم بنی اسدی ریاضی ششم (1)
تعداد نظرات:2

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس21(ایستادگی در برابر ایرانیان)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

ریاضی ششم ابتدایی،فصل6: اندازه گیری و محاسبات تقریبی، سرکار خانم بنی اسدی

خانم بنی اسدی ریاضی ششم (1)
تعداد نظرات:0

در دسترس

مطالعات پایه ششم ابتدایی، درس بیستم(مطالعه موردی ترکیه و افغانستان)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

فارسی ششم ابتدایی، درس 16 ( آداب مطالعه )، سرکار خانم بنی اسدی

خانم بنی اسدی ریاضی ششم (1)
تعداد نظرات:0

در دسترس

مرا بخاطر بسپار

سیستم ورود به مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)

سبد خرید شما

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

مجتمع آموزشی فرهنگی باقرالعلوم (ع)

ثبت نام و خرید اشتراک آموزش مجازی

☼ با هدف آموزشی جامع، مفید، با اشتراک در پلن VIP به مدت یک سال دسترسی به تمامی ویدئوهای آموزشی پایه تحصیلی خود را با امکان پرسش و پاسخ در صفحه ویدئوهای آموزشی از استاتید مربوطه خواهید داشت.
← پیشنهاد ویژه برای دانش آموزان سراسر کشور، اشتراک یکساله فقط 5 میلیون تومان!

💳 اطلاعات حساب جهت واریز هزینه اشتراک:
بانک شــهر: 1451-5924-0610-5047
بانک آینــده: 4665-5354-1410-6362
شماره شبا: IR۲۰۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
شماره حساب: ۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
به نام: فاطمه نظری