مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

0

دسته‌بندی: 8️⃣هشتم

مطالعات اجتماعی پایه هشتم درس 13

logo BAVS.ir-150PX
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

پیام آسمانی هشتم درس 8

logo BAVS.ir-150PX
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

فارسی پایه هشتم درس 9

logo BAVS.ir-150PX
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

علوم پایه هشتم فصل هشتم قسمت چهار

logo BAVS.ir-150PX
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

علوم پایه هشتم فصل هشتم قسمت 3

logo BAVS.ir-150PX
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی پایه هشتم فصل چهارم قسمت 5

logo BAVS.ir-150PX
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه هشتم درس 12

logo BAVS.ir-150PX
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

عربی پایه هشتم درس چهارم بخش دوم ( ترجمه )

logo BAVS.ir-150PX
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

عربی پایه هشتم درس چهارم بخش دوم ( قواعد)

logo BAVS.ir-150PX
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی پایه هشتم فصل چهارم قسمت 4

logo BAVS.ir-150PX
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

مرا بخاطر بسپار

سیستم ورود به مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)

سبد خرید شما

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

مجتمع آموزشی فرهنگی باقرالعلوم (ع)

ثبت نام و خرید اشتراک آموزش مجازی

☼ با هدف آموزشی جامع، مفید، با اشتراک در پلن VIP به مدت یک سال دسترسی به تمامی ویدئوهای آموزشی پایه تحصیلی خود را با امکان پرسش و پاسخ در صفحه ویدئوهای آموزشی از استاتید مربوطه خواهید داشت.
← پیشنهاد ویژه برای دانش آموزان سراسر کشور، اشتراک یکساله فقط 5 میلیون تومان!

💳 اطلاعات حساب جهت واریز هزینه اشتراک:
بانک شــهر: 1451-5924-0610-5047
بانک آینــده: 4665-5354-1410-6362
شماره شبا: IR۲۰۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
شماره حساب: ۷۰۰۱۸۷۵۸۰۹
به نام: فاطمه نظری