مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: دوازدهم ریاضی فیزیک

گسسته کنکور دوازدهم فصل 3 احتمال قسمت 4

سید محمد هاشم زاده

زمان بندی!

گسسته کنکور دوازدهم فصل 3 احتمال قسمت 3

سید محمد هاشم زاده

زمان بندی!

گسسته کنکور دوازدهم فصل 3 احتمال قسمت 2

سید محمد هاشم زاده

زمان بندی!

گسسته کنکور دوازدهم فصل 3 احتمال قسمت 1

سید محمد هاشم زاده

زمان بندی!

گسسته دوازدهم ریاضی حل تست های اصل لانه کبوتری

سید محمد هاشم زاده

زمان بندی!

فارسی دوازدهم تجربی و ریاضی درس 18 عشق جاودانی

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

فارسی دوازدهم ریاضی و تجربی درس 17 خنده ی تو

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

مرور فیزیک 2- قسمت چهارم (الکتریسیته ساکن)

نادر وکیلی

زمان بندی!

مرور فیزیک 2- قسمت سوم (الکتریسیته ساکن)

نادر وکیلی

زمان بندی!

مرور فیزیک 2- قسمت دوم (الکتریسیته ساکن)

نادر وکیلی

زمان بندی!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.