مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۷:۱۸ قبل از ظهر

دسته‌بندی: 🖥️ کامپیوتر پیش دبستان

کامپیوتر، اسکرچ جونیور، درس6:کد دستور تکرار، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

کامپیوتر، اسکرچ جونیور، درس5: دستورات سرعت، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

کامپیوتر، اسکرچ: دستور حرکت(حرکت یک توپ در دروازه)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی
تعداد نظرات:0

در دسترس

کامپیوتر پایه پیش دبستان، آموزشscratch: ویرایش صفحه ها و شکلک ها، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی
تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

کامپیوتر پایه پیش دبستان، آموزش تغییر رنگ پنجره ویندوز، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی
تعداد نظرات:1

در دسترس

کامپیوتر پایه پیش دبستان، آموزش تغییر ساعت و تاریخ، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی
تعداد نظرات:0

در دسترس

کامپیوتر، جلسه اول (آشنایی با مبانی کامپیوتر)، سرکار خانم حیدری

خانم آرزو حیدری
تعداد نظرات:1

در دسترس

سیستم ورود به مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)