💠 پلن های ثبت نام در مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)

💠 پلن های ثبت نام در مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)

👈 لطفا یکی از پلن های زیر را برای ثبت نام انتخاب کنید.
🔔 پس از ثبت نام و تایید کارگروه مجتمع، امکان دسترسی به ویدئوها و خدمات آموزشی میسر می باشد.
✅ تمامی آموزش های مجازی ارائه شده در مدرسه مجازی مجتمع آموزشی باقرالعلوم (ع) برای دانش آموزان این مجتمع رایگان می باشد.

فقط ویژه دانش آموزان

مجتمع آموزشی باقرالعلوم(ع)
😍 رایگان 🤩
 • آموزش + مدرک تحصیلی
 • پرسش و پاسخ
 • مشاوره
رایگان

دسترسی ماهانه

به کل محتوای آموزشی و آزمون ها
تومان ****** ماهانه
 • آموزش تکمیلی
 • پرسش و پاسخ
 • نمونه سوالات
اقتصادی

دسترسی 6 ماهه

به کل محتوای آموزشی و آزمون ها
تومان ****** 6 ماهه
 • آموزش تکمیلی
 • پرسش و پاسخ
 • نمونه سوالات
محبوب

دسترسی یک ساله

به کل محتوای آموزشی و آزمون ها
تومان ****** یک سال
 • آموزش تکمیلی
 • پرسش و پاسخ
 • نمونه سوالات
حرفه ای