مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

این نظر سنجی درباره فعالیتهای تابستانی ۱۴۰۱ دبیرستان دوره اول باقرالعلوم (ع) است.

ممنون که وقت می گذارید.

🔔 بر روی دکمه ارسال تایید حضور کلیک کنید👇

⛔ لطفاً فقط یک مرتبه بر روی دکمه ارسال کلیک کنید.

تیک i,m not a robot رو بزنید.

پس از تایید ارسال روی [❌] در بالای صفحه کلیک کنید.

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.