دسته‌بندی: 🌍 اخبار و رویدادها

فرخ دائی

🌻روز معلم مبارک🌻

هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست بلکه راهی را نشان خواهد داد که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود

ادامه مطلب »