🧑‍💻 آموزش مجازی متوسطه دوره دوم

0️⃣1️⃣ آموزش مجازی پایه دهم ریاضی 🔻

عربی دهم درس هفتم

logo BAVS.ir-150PX
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context

در دسترس

زمان بندی!

یخچال – قسمت 2

ph
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context

در دسترس

زمان بندی!

یخچال – قسمت 1

ph
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context

در دسترس

زمان بندی!

فرایند هم دما و بی دررو – قسمت 2

ph
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context

در دسترس

زمان بندی!

فرایند هم دما و بی دررو- قسمت 1

ph
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context

در دسترس

زمان بندی!

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 4

ph
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context

در دسترس

زمان بندی!

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 3

ph
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context

در دسترس

زمان بندی!

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 2

ph
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context

در دسترس

زمان بندی!

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 1

ph
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context

در دسترس

زمان بندی!

فیزیک دهم- فرایند همفشار1

ph
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context

در دسترس

زمان بندی!

🔔 برای مشاهده آموزش های مجازی میبایست ابتدا در مدرسه مجازی مجتمع باقرالعلوم (ع) ثبت نام کنید، سپس وارد حساب کاربری خود شوید.

🔔 برای مشاهده آموزش های مجازی میبایست ابتدا در مدرسه مجازی مجتمع باقرالعلوم (ع) ثبت نام کنید، سپس وارد حساب کاربری خود شوید.

🔔 برای مشاهده آموزش های مجازی میبایست ابتدا در مدرسه مجازی مجتمع باقرالعلوم (ع) ثبت نام کنید، سپس وارد حساب کاربری خود شوید.