مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

گاه‌نما ( تونل زمان ) گالری و رویدادها

اردوی مشهد
سال: 1396
جشن میلاد حضرت محمد (ص)
سال: 1396
جشن کارنامه نوبت اول
سال: 1396
جشن کارنامه نوبت اول
سال: 1396
مراسم شهادت حضرت زهرا (س)
سال: 1396
اردوی شبی در مدرسه
سال: 1396
مراسم شهادت حضرت رقیه (س)
سال: 1396
نمایشگاه هنر
سال: 1396
انتخابات انجمن اولیاء و مربیان
سال: 1396

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.