مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

📷 دسته بندی سال گالری: 1400

سال: 1400
مقطع: دبستان
جشن بازگشایی پایه دوم
سال: 1400
جشن عید نوروز
سال: 1400
کارنامه نیمسال اول
سال: 1400
جشن کارنامه نیم سال اول
سال: 1400
جشن کارنامه نیم سال اول
سال: 1400
مقطع: دبستان
ایام فاطمیه
سال: 1400
مقطع: دبستان
جشن قرآنی
سال: 1400
جشن سرداران کربلا(ولادت امام حسین(ع)، امام سجاد(ع)، حضرت ابوالفضل(ع)

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.